Liiketoiminnan yleiset ehdot — 21ENERGY
Siirry suoraan sisältöön

SUSTAINABLE HEATING SOLUTIONS – FREE SHIPPING ON ALL ORDERS ABOVE € 200

Liiketoiminnan yleiset ehdot

Sisällysluettelo

 1. Soveltamisala
 2. Sopimuksen tekeminen
 3. Oikeus peruuttaa
 4. Hinnat ja maksuehdot
 5. Toimitus- ja toimitusehdot
 6. Omistusoikeuksien pidätys
 7. Takuu
 8. Korjauspalvelujen erityisehdot
 9. Erikoisehdot tavaroiden käsittelylle asiakkaan toiveiden mukaisesti
 10. Lahjakorttien lunastaminen
 11. Sovellettava laki
 12. Toimivallan paikka
 13. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu
 

1) Soveltamisala

1.1 Näitä 21ENERGY GmbH -yhtiön (jäljempänä “Myyjä”) yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “GTC”) sovelletaan kaikkiin kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan (jäljempänä “asiakas”) ja Myyjä koskee kaikkia Myyjän verkkokaupassa esiteltyjä tuotteita ja/tai palveluita. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen täten vastustetaan, ellei muita ehtoja ole määrätty.

1.2 Näitä GTC:itä sovelletaan vastaavasti digitaalisia elementtejä sisältäviin tavaroiden toimitussopimuksiin, ellei toisin mainita. Myyjällä on tässä yhteydessä tavaroiden toimituksen lisäksi velkaa sellaisen digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen (jäljempänä “digitaaliset tuotteet”) tarjoaminen, jotka sisältyvät tavaroihin tai liittyvät siihen siten, että tavara ei voi täyttää toiminnot ilman niitä.

1.3 Näitä GTC:itä sovelletaan vastaavasti fyysisten tietovälineiden toimitussopimuksiin, jotka toimivat yksinomaan digitaalisen sisällön välittäjinä, ellei tältä osin ole toisin säädetty. Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan näiden käyttöehtojen mukaista tietoa, joka on luotu ja saatettu saataville digitaalisessa muodossa.

1.4 Lahjakorttien ostamiseen sovelletaan näitä GTC:itä vastaavasti, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

1.5 Kuluttaja on näiden yleissopimusten mukaan jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoitukseen, joka ei liity pääasiallisesti kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaan.

1.6 Elinkeinonharjoittaja näissä yleissopimuksissa on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhtiö, joka oikeustoimia tehdessään toimii harjoittaessaan kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaansa.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän puolelta sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat vain Asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Näin tehdessään asiakas jättää valitut tavarat ja/tai palvelut virtuaalikoriin ja tilausprosessin läpi sekä napsauttaa tilausprosessin viimeistelypainiketta ja jättää laillisesti sitovan sopimustarjouksen tavaroista ja /tai ostoskorin sisältämät palvelut.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

– lähettämällä kirjallinen tilausvahvistus tai kirjallinen tilausvahvistus (faksi tai sähköposti); sikäli kuin Asiakkaan tilausvahvistuksen vastaanottaminen on ratkaisevaa, tai
– toimittamalla tilatut tavarat Asiakkaalle; sikäli kuin Asiakkaan tavaran vastaanottaminen on ratkaisevaa, tai
– pyytämällä Asiakasta maksamaan tilauksensa jälkeen.

Edellyttäen, että useat edellä mainituista vaihtoehdoista ovat voimassa, sopimus solmitaan silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista ensimmäisen kerran esiintyy. Mikäli Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, tämän katsotaan hylkäävän tarjouksen siten, että asiakas ei ole enää sidottu hänen aieilmoituksensa.

2.4 Kun tarjous jätetään Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimuksen tekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja välittää asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköposti, faksi tai kirje) sen jälkeen, kun tilaus on tehty. lähetetty. Myyjä ei saa tuoda sopimustekstiä saataville tämän jälkeen.

2.5 Ennen sitovan tilauksen jättämistä Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta Asiakas voi tunnistaa syöttövirheet lukemalla tarkasti näytöllä näkyvät tiedot. Selaimen suurennustoiminto näytön näytön suurentamiseksi voi olla tehokas tapa tunnistaa paremmin syöttövirheet.

Asiakas voi korjata kaikki tavanomaisella näppäimistö- ja hiiritoiminnolla syötetyt tiedot sähköisen tilausprosessin aikana, kunnes hän painaa tilausprosessin viimeistelypainiketta.

2.6 Saksan ja englannin kieli ovat käytettävissä yksinomaan sopimuksen tekemiseen.

2.7 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostin ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänen tilauksen käsittelyä varten antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta Myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti Asiakkaan vastuulla on roskapostisuodattimia käytettäessä varmistaa, että kaikki Myyjän tai Myyjän toimeksiaman kolmannen osapuolen tilauksen käsittelyn yhteydessä lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

3) Oikeus peruuttaa

3.1 Kuluttajilla on oikeus peruuttamiseen.

3.2 Tarkemmat tiedot peruuttamisoikeudesta löytyvät Myyjän peruuttamisohjeesta.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja sisältäen lakisääteisen arvonlisäveron. Toimituskulut ilmoitetaan tarvittaessa erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa

4.2 Maksu voidaan suorittaa jollakin Myyjän verkkokaupassa mainituista tavoista.

4.3 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi syntyä lisäkustannuksia yksittäistapauksissa, joista Myyjä ei ole vastuussa ja jotka Asiakkaan tulee maksaa. Näitä ovat esimerkiksi pankkilaitosten perimät siirtomaksut (siirtomaksut, vaihtomaksut) tai tuontitullit tai -verot (tulli). Tällaisia rahansiirtoon liittyviä kustannuksia voi syntyä myös, jos toimitus ei tapahdu Euroopan unionin ulkopuolisessa maassa ja Asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.4 Jos ennakkomaksusta on sovittu pankkisiirrolla, maksu erääntyy välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhempää eräpäivää

4.5 Jos valitaan maksupalvelun “mollie” kautta tarjottu maksutapa, maksutapahtuma käsitellään maksupalveluntarjoajan Mollie B.V.:n kautta, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä “mollie”). Mollien kautta tarjottavat yksittäiset maksutavat ilmoitetaan Asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa. Mollie voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluita, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista Asiakkaalle tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Lisätietoja “molliesta” on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.mollie.com/en/privacy

5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Mikäli Myyjä tarjoaa tavaran lähettämistä, toimitus tapahtuu Myyjän ilmoittamalla toimitusalueella Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä ratkaiseva on Myyjän tilauskäsittelyssä ilmoitettu toimitusosoite.

5.2 Mikäli kuljetusyritys palauttaa tavarat Myyjälle, koska toimitus Asiakkaalle ei ollut mahdollista, Asiakas vastaa epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuvista kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos Asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan tehokkaasti, jos toimitusta ei voida suorittaa Asiakkaasta riippumattomien olosuhteiden vuoksi tai jos hän on tilapäisesti estynyt vastaanottamasta tarjottua palvelua, ellei Myyjä ole ilmoittanut Asiakkaalle palvelua kohtuullisen ajan etukäteen.

5.3 Mikäli tavarat toimitetaan rahdinkuljettajan toimesta, tavarat toimitetaan veloituksetta eli lähimpänä toimitusosoitetta oleville julkisille reunakiveille, ellei Myyjän verkkokaupassa näytetyissä toimitustiedoissa toisin mainita tai ellei toisin ole sovittu.

5.4 Mikäli asiakas noutaa tavarat itse, myyjä ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse, että tavarat ovat noudettavissa. Sähköpostin saatuaan Asiakas voi noutaa tavarat Myyjän kanssa neuvoteltuna Myyjän toimipaikasta. Tässä tapauksessa toimituskuluja ei veloiteta.

5.5 Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa sopimus virheellisen tai virheellisen omatoimituksen yhteydessä. Tämä pätee vain, jos Myyjä ei ole vastuussa toimittamatta jättämisestä ja jos hän on tehnyt toimittajan kanssa konkreettisen suojauskaupan. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Mikäli tavaraa ei ole saatavilla tai se on osittain saatavilla, hänen on ilmoitettava asiasta asiakkaalle ja annettava hänelle välittömästi vastatoimi.

6) Omistusoikeuksien pidätys

Mikäli Myyjä toimittaa ennakkotoimituksia, hänellä säilyy omistusoikeus toimitettuun tavaraan, kunnes velkaa kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

7) Takuu

7.1 Ellei toisin määrätä, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta. Tästä poiketen tavaroiden toimitussopimuksiin sovelletaan seuraavaa:

7.2 Jos Asiakas toimii elinkeinonharjoittajana

 • Myyjä voi valita myöhemmän suorituksen tyypin,
 • uusien tavaroiden osalta virhevaatimuksen vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta,
 • käytettyjen tavaroiden osalta oikeudet ja vaatimukset eivät ole voimassa,
 • vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos vaihtotoimitus suoritetaan virhevastuun puitteissa.

7.3 Edellä mainitut vastuunrajoitukset ja vanhentumisajan lyhentäminen eivät päde

 • Asiakkaan vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin,
 • jos myyjä on vilpillisesti salannut virheen,
 • tavaroista, joita on käytetty niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaisesti rakennuksessa ja jotka ovat aiheuttaneet sen virheen,
 • Myyjän kaikista olemassa olevista velvoitteista toimittaa päivityksiä digitaalisille tuotteille digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden toimitussopimusten osalta.


7.4 Lisäksi elinkeinonharjoittajien osalta mahdollisten lakisääteisten takautumisoikeuksien lakisääteiset vanhentumisajat pysyvät ennallaan.

7.5 Mikäli Asiakas toimii kuluttajana, on ilmeisistä kuljetusvaurioista välittömästi ilmoitettava huolitsijalle ja ilmoitettava asiasta myyjälle. Mikäli Asiakas ei noudata niitä, tämä ei vaikuta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiin.


8) Korjauspalvelujen erityisehdot

Jos Myyjä on sopimusehtojen mukaisesti vastuussa asiakkaan tuotteen korjaamisesta, sovelletaan seuraavaa:

8.1 Korjauspalvelut on suoritettava Myyjän toimipaikassa.

8.2 Myyjä tarjoaa palvelunsa harkintansa mukaan joko itse tai valitsemansa pätevän henkilöstön toimesta. Myyjä voi myös käyttää hänen puolestaan toimivien kolmansien osapuolten (alihankkijat) palveluita. Ellei Myyjän palvelukuvauksessa toisin mainita, Asiakkaalla ei ole oikeutta valita tiettyä henkilöä suorittamaan haluttua palvelua.

8.3 Asiakkaan on annettava Myyjälle kaikki tavaran korjaamiseen tarvittavat tiedot, ellei sen hankinta kuulu myyjän tehtäviin sopimuksen sisällön mukaan. Asiakkaan on erityisesti toimitettava Myyjälle kattava kuvaus virheestä ja ilmoitettava hänelle kaikista olosuhteista, jotka voivat olla syynä havaittuun virheeseen.

8.4 Ellei toisin ole sovittu, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan ja riskillään lähettää korjattava tuote Myyjän toimipaikkaan. Myyjä suosittelee Asiakkaalle kuljetusvakuutuksen ottamista tätä tarkoitusta varten. Lisäksi Myyjä suosittelee Asiakasta lähettämään tavarat sopivassa kuljetuspakkauksessa kuljetusvaurion riskin vähentämiseksi ja pakkauksen sisällön piilottamiseksi. Myyjä ilmoittaa välittömästi Asiakkaalle ilmeisistä kuljetusvaurioista, jotta Asiakas voi vedota mahdollisiin oikeuksiinsa kuljetusyritystä vastaan.

8.5 Tavaran palautus tapahtuu asiakkaan kustannuksella. Tuotteen vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen riski siirtyy Asiakkaalle, kun tuote luovutetaan sopivalle kuljetushenkilölle Myyjän toimipaikassa. Asiakkaan pyynnöstä Myyjä tekee tavaroille kuljetusvakuutuksen.

8.6 Edellä mainitut määräykset eivät rajoita Asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia ostaessaan tavaroita Myyjältä.

8.7 Myyjä vastaa toimitetun korjauspalvelun virheistä lakisääteisen virhevastuun säännösten mukaisesti.

Myyjä vastaa toimitetun korjauspalvelun virheistä lakisääteisen virhevastuun säännösten mukaisesti.

9) Erikoisehdot tavaroiden käsittelylle asiakkaan toiveiden mukaisesti

9.1 Mikäli myyjä on sopimusehtojen mukaan velkaa tavaran toimittamisen sekä tavaroiden käsittelyn Asiakkaan tiettyjen eritelmien mukaisesti, Asiakkaan on asetettava operaattorin saataville kaikki käsittelyyn tarvittava sisältö, kuten tekstit , kuvia tai grafiikkaa toiminnanharjoittajan määrittelemissä tiedostomuodoissa, muotoiluissa, kuva- ja tiedostokooissa ja antaa operaattorille tarvittavat käyttöoikeudet. Asiakas on yksin vastuussa tällaisen sisällön hankinnasta ja oikeuksien hankkimisesta. Asiakas vakuuttaa ja ottaa vastuun, että hänellä on oikeus käyttää Myyjälle toimitettua sisältöä. Hän varmistaa erityisesti, että sillä ei loukata kolmannen osapuolen oikeuksia, erityisesti tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia ja henkilökohtaisia oikeuksia.

9.2 Asiakas on velvollinen korvaamaan Myyjän kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka on esitetty Myyjää vastaan, jotka liittyvät heidän oikeuksiensa loukkaukseen, kun Myyjä on käyttänyt Asiakkaan sisältöä sopimusperusteisesti. Asiakas vastaa myös tarvittavasta oikeudellisesta puolustautumisesta vaadittavista kohtuullisista kustannuksista, mukaan lukien kaikki oikeudenkäynti- ja asianajajan palkkiot lakisääteisten maksujen mukaisesti. Tätä ei sovelleta, jos Asiakas ei ole vastuussa rikkomuksesta. Kolmannen osapuolen esittämien vaateiden tapauksessa Asiakas on velvollinen toimittamaan Myyjälle viipymättä, totuudenmukaisesti ja täydellisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeellisia vastaavaa puolustusta varten esitettyjen vaatimusten tarkistamiseksi.

9.3 The Seller reserves the right to refuse processing orders, if the content provided by the Client for this purpose violates legal or official prohibitions or morality. This shall apply in particular to the provision of content that is anti-constitutional, racist, xenophobic, discriminatory, offensive, or youth-endangering, and/or if it glorifies violence.

10) Redemption of Gift Vouchers

10.1 Myyjän verkkokaupan kautta ostettavissa olevat lahjakortit (jäljempänä “lahjakortit”) voidaan lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa, ellei kupongissa toisin mainita.

10.2 Lahjakortit ja lahjakorttien jäljellä oleva omaisuus voidaan lunastaa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä. Loput varat hyvitetään Asiakkaan kuponkitilille.

10.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhempi kuittaus ei ole mahdollista.

10.4 Tilauksen yhteydessä voi lunastaa useita kuponkeja.

10.5 Jos lahjakortin arvo ei riitä tilaukseen, Asiakas voi valita jonkin Myyjän tarjoamista jäljellä olevista maksutavoista erotuksen maksamiseksi.

10.6 Lahjakorttiluottoa ei lunasteta käteisenä eikä sille peritä korkoa.

10.7 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi antaa vastuuvapauden vastaavalle omistajalle, joka lunastaa lahjakortin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjällä on tiedossa tai törkeän huolimattomuuden johdosta asianomaista omistajaa koskevan oikeuden puuttumisesta, oikeuskyvyttömyydestä tai puuttuvasta edustusoikeudesta.

11) Sovellettava laki

Itävallan tasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin, lukuun ottamatta irtaimen tavaran kansainvälistä ostoa koskevia lakeja. Kuluttajille tämä lainvalinta koskee vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei peruuteta sen maan lain pakottavien säännösten nojalla, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

12) Toimivallan paikka

Jos Asiakas on liikemies, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai erillinen julkisoikeudellinen kiinteistö, jonka kotipaikka on Itävallan tasavallan alueella, Myyjän toimipaikka on ainoa toimipaikka kaikissa sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa. tämä sopimus. Jos Asiakkaan kotipaikka on Itävallan tasavallan alueen ulkopuolella, Myyjän toimipaikka on ainoa toimipaikka kaikissa tästä sopimuksesta aiheutuvissa oikeudellisissa riita-asioissa edellyttäen, että sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaatimukset voidaan siirtää Asiakkaan ammattihenkilölle. tai kaupallista toimintaa. Joka tapauksessa myyjällä on kuitenkin edellä mainituissa tapauksissa oikeus kääntyä Asiakkaan kotipaikan toimivaltaisen tuomioistuimen puoleen.

13) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

13.1 EU:n komissio tarjoaa verkkosivuillaan seuraavan linkin ODR-foorumiin: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tämä foorumi toimii tuomioistuimen ulkopuolisena ratkaisuna kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisistä verkkomyynti- ja palvelusopimuksista johtuvissa riita-asioissa.

13.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä valmis osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä.

Maksu Bitcoinissa

Kun ostat ja hyvität Bitcoinissa, voimassa oleva Bitcoin-kurssi on voimassa määräajasta. Pyydämme ymmärrystä, ettemme voi kantaa hintariskiä varsinkaan alussa.